வியாழன், 26 பிப்ரவரி, 2009

அடர்குழலும் ஆறும் - சிலேடை 2

சுழிவிழும் கட்டவிழ்க்கும் சொக்கவைக்கும் காற்றில்
நெளியும்; மலரும்; நிழலும் - வெளிறும்
உடைவுற சோறுகெடும் உச்சிப் பிறக்கும்
அடர்குழலும் ஆறுமாகும் நேர்!

சுழிவிழும் - தலையில் சுழி இருக்கும் / ஆற்றிலும் நீர் குழல் ஏற்படும்

கட்டவிழ்க்கும் - கொண்டையையோ ஜடைபின்னலையோ அவிழ்க்கும் / அடைப்படிருக்கும் அணையில் இருந்து திறக்கப்படும்

சொக்கவைக்கும் - அழகால் மயங்க வைக்கும்

மலரும் - கரையோர மரங்கள் பூ உதிர்க்க சூடும் / குழலிலும் மலர் சூடுவர்

நிழலும் - தூரத்து மலையில் இருந்து அருகு உள்ள யாவின் நிழலலையும் சுமக்கும் / கருப்பாய் இருக்கும்

வெளிறும் - நுரைத்து வெள்ளையாகும் / நரைத்து வெள்ளையாகும்


உடைவுற சோறு கெடும்
- ஆறு உடைப்பெடுத்தால் பயிர்களை அழித்தோ அல்லது ஊரை சுற்றி வளைத்தோ சோறுக்கு வழியில்லாமல் செய்துவிடும் / முடி விழுந்து சோற்றை கெடுக்கும் ( எடுத்து போட்டு சாப்புடுவதெல்லாம் வேற விசயம் :) )

உச்சி பிறக்கும் - மலை உச்சியில் பிறக்கும் / தலை உச்சியில் பிறக்கும்

அடர்குழலும் ஆறுமாகும் நேர்! - இப்படி ஒற்றுமை இருக்க குழலும் ஆறும் ஒன்றே

கருத்துகள் இல்லை: