வியாழன், 17 பிப்ரவரி, 2011

தலைப்பற்ற குறுங்கவிதை


போக போக குறுகும் இத்தெரு கோடியில்
பூட்டிக் கிடக்கிற வீட்டில்
வருஷங்களாய் அண்டியிருக்கும் அமைதியை /
வருஷங்களாய் தனிமையை புணர்ந்திருக்கும் அமைதியை
தனதாக்கிக் கொள்ள தாகிக்கிறது
நிச்சலனமற்ற மனம்..

கருத்துகள் இல்லை: